Maria Kolanoś

Maria Kolanoś - absolwentka kierunku wokalistyka jazzowa Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu studiów licencjackich oraz studiów magisterskich również na tym samym kierunku Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. W ciągu tych 5 lat oprócz występów publicznych na różnorodnych koncertach nabywała również doświadczenie pedagogiczne m.in.  "Akademia Rocka" szkoła muzyczna  w Gdańsku, nauczyciel wokalistyki rozrywkowej oraz "Republika Rytmu" w Poznaniu, nauczyciel wokalistyki jazzowej oraz emisji głosu.  Od 7 roku życia kształciła się w klasie fortepianu najpierw w Szkole Muzycznej I stopnia w Kościanie, a następnie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza w Poznaniu. Swoje umiejętności wokalne kształtowała na różnych warsztatach wokalnych prowadzonych przez m.in. Annę Serafińską, Janusza Szroma, Mietka Szcześniaka, Grażynę Auguścik, Marka Bałatę, Krystyne Stańko, Junior'a Robinson'a, Briana Fentress'a. Brała udział w licznych konkursach Ogólnopolskich jak i Międzynarodowych. Występowała z takimi artystami jak Czarek Konrad, Paweł Pańta, Rafał Stępień, Adam Wendt, Leszek Kułakowski, Marta Podulka.